Gården Om sägnerna

under Sägners rote

Nog visste vi att här fanns drakar och spöken i vår socken när vi sommaren 2018 påbörjade arbetet med att söka efter sägner och berättelser om oförklarligheter. Ändå kunde vi aldrig ana att vi levde i en bygd med över tjugo olika slags väsen och all sköns oknytt
Föreningen har gjort en fin sägenrunda i socknen, där vägbeskrivning till de femton platser som försetts med en sägenskylt finns på baksidan av broschyren.

Sägnerna april 2024
broschyr karta besöksmål till tryck