Gården Tångabo

under Torbjörnhults rote

Tångabo består av två gårdar och ligger utmed vägen mellan Krogsered och Fegen.
Namnet har skrivits Tanngeboe (1603), Tånghboo (1645), Tangeboa (1660). Så sent som vid laga skifte 1867 skrevs Tångabohl. Förledet ”Tång” kommer av tånge, syftande på den landtunga som öster om hemmanet går ut i mossen. Slutledet ”bo” kommer av fornsenska bodha, som betyder(fä)bod.
Gården bestod vid den svenska skattläggningen 1645 av ett frälsehemman om 1 mtl. Detta förmedlades senare till 1/2 mtl.
Text hämtat från Krogseredsboken, mer finns att läsa om denna gård i boken.

Andreas Ohlsson bodde på hemmansdel 2 i Tångabo. Här kan du läsa om hans begravning
Tångabo