Gården Långhult, öfra, mellan och yttra

under Långhults rote

Laga skifte utfördes i Övra Långhult 1878. I Mellan och Yttre Långhult utfördes skiftet 1863.
I byn är det sten i marken och man kan se många vällagda stenmurar här.
Text hämtat från Krogseredsboken, mer finns att läsa om denna gård i boken.