Gården Junkagård

under Århults rote

Namnet skrev 1660 Junchegård och bestod då av ett frälsehemman om 1/2 mantal.
Hemmanet deltog i den ordinarie båtsmansroteringen för rote No 137 (Halmstad stad) med en 1/2 mtl och i extraroteringen för rote No 262 med 1/2 mtl.
I 1825 års jordebok anges att åborna inrättat en ”Walmarsstomp och en Hus behofs Sqwalteqwarn af ett par stenar”
1855 förättades laga skifte i Junkagård.
Text hämtat från Krogseredsboken, mer finns att läsa om denna gård i boken.