No 46 Åkärret Foto taget vid uppsättning av ny torpskylt 2023.

Backstugan Åkärret, backstuga, senare torp

under Åparp i Århults rote

Läs mer No 46 Åkärret Foto taget vid uppsättning av ny torpskylt 2023.