Gården Rya

under Greppereds rote

Namnet Rya anses vara härlett från ryd ”röjning av skog” och ry ”hed, utmark”. Några tidigare stavningar har varit Rye, Ryya och Ria.
Rya var från den danska tiden ett kronohemman, som vid den svenska skattläggningen 1645 benämns ”Per Svenssons gård” för att från ca 1688 benämnas ”Per Bengtssons gård” I mantalslängder och vissa offentliga skrifter under 1700-talet förekommer även ”Per Mårtensgård”.
Text hämtat från Krogseredsboken, mer finns att läsa om denna gård i boken.