Gården Yered yttra nr 1

under Greppereds rote

Yered var delad mellan två fjärdingar. Huvuddelen av byn tillhörde Greppereds fjärding, resten till Århults fjärding.
Laga skifte förättades 1869

Text hämtat från Krogseredsboken, mer finns att läsa om denna gård i boken.

I Yered No 1 Yttre Olofsgård föddes och bodde Per Severinsson mellan 1875 – 1934. Läs om en händelse som inträffade här:
Per Johan Severinsson