Gården Greppered

under Greppereds rote

Byn nämns för första gången i en skriftlig källa 1477, troligen i ett brev i något ärende och benämns då Greparod. Namnet sägs komma av mansnamnet Grepe och – ryd som betyder ”röjning i skogen”.
Hemmanet var ursprungligen ett kronoskattehem om 1 mtl, Sven Bengtsgård.
Text hämtat från Krogseredsboken, mer finns att läsa om denna gård i boken.