No 49 Gökhuset Foto taget vid uppsättning av nya torpskyltar 2023.

Torpet Århults hus, Århults torp eller Gökhuset torp

under Århult yttra och öfra i Århults rote

Läs mer No 49 Gökhuset Foto taget vid uppsättning av nya torpskyltar 2023.