Gården Torbjörnhult

under Torbjörnhults rote

Namnet Torbjörnhult anses bildat av genitiv Thorbiarnar an mansnamnet Thorbiorn och hult ”liten skog, skogsdunge”.
Hemmanet var ursprungligen ett kronohemman, vilket innebär att kronan ägde och tog in skatt på jorden. Det var på 1 mtl men förmedlades till 3/4 dels mtl. Enligt Hallands landsbeskrifning 1729 brukades hemmanet då av två åbor, Staffan Bengtsson och Joen Torbjörnsson, till 3/8 dels mtl vardera.
1834 – 1835 laga skiftades hemmanet.
Text hämtat från Krogseredsboken, mer finns att läsa om denna gård i boken.