No 47 Biten,...">

Torpet Biten eller Bengtstorp, torp

under Århult yttra och öfra i Århults rote

Läs mer No 47 Biten, Bengtstorp