Gården Handelsbod i Yered

under Affärers rote

Vid Yereds mölla påbörjades ca 1914 handelsverksamhet vid sidan om kvarn- verksamheten av kvarnägare och mjölnare Gustav Adolf Larsson.
Handelsverksamheten överläts 1933 till Theodor Johansson från Hulugård och hustrun Frida Elvira Johansson.
Specerihandlare Harry Svensson och hustrun Lisa Gunborg Hallgren övertog affären 1944. Affären lades ned 1961
Text hämtad från Krogseredsboken – att leva i halländsk skogsbygd.