No 50...">

Backstugan Backstuga vid Gökhuset, senare Kållen eller Kullen, torp

under Århult yttra och öfra i Århults rote

Läs mer No 50 Kullen