Gården Barshult

under Århults rote

Namnet har skrivits: Barsollt (15809, Barssholdt (1589),Börsshiltt (1605), Borsshuult (1646), Barsilt (1691)
Vid den skatte-och ägomätning som gjordes 1720 anges att gårdens räntor gick till militären (Kavalleriet) och att gården sedan 1685 varit Överstelöjtnants – lönehemman. Efter båtsmansroteringens införande 1721 ingick gården i den och betalade till båtsman No 41, med soldatnamn Kämpe.
Text hämtat från Krogseredsboken, mer finns att läsa om denna gård i boken.