Gården Forshult

under Torbjörnhults rote

Äldre namnformer: Förslott (1580), Förrisholdt (1589), Fårsshuult (1646), Forsilt (1825).
Hemmanet var Kronogård redan på den danska tiden, då med skattekraften 1 bol. Vid försvenskningen 1845 skattlades det till 1 mtl men förmedlades redan på 1650-talet till 3/4 mtl.
hemmanet lämnades i pant till grevarna Pontio Fredrik och Ascel Julius De La Gardie den 29/5 1672 och övergick då i frälsehemman. Vid Karl XIs reduktion drogs det emellertid åter in till Kronan.
Hemmanet bestod av två hemmansdelar om vardera 3/8-dels mtl som brukades av var sin åbo.
Laga skifte ägde rum 1874 med fastställande 29/12 1875
Text hämtat från Krogseredsboken, mer finns att läsa om denna gård i boken.