Gården Bökhult

under Århults rote

Äldre namnformer: Bäkahult (1492), Bögoltt (1603), Bögilt (1660), Bökillt (1717-1777). Förledet ”Böke-” betyder ”Bokdunge”, ”Bokbestånd”. Slutledet ”hult” betyder ”liten skog”, ”Skogsdunge”.
Gården var 1645 ett kronohemman om 1/2 mtl, senare (ca 1660) ett frälsehemman. Gården ägdes i slutet av 1600-talet av Commissarie Hillethon, 1697 ägde hans arvingar gården.
Laga skifte utfördes 1830
Text hämtat från Krogseredsboken, mer finns att läsa om denna gård i boken.

Barnamordet i Bökhult

Branden i Bökhult 1803