Gården Årnakulla

under Århults rote

Laga skifte utfördes 1832.
Text hämtat från Krogseredsboken, mer finns att läsa om denna gård i boken.