No 122 Åparp Foto taget vid uppsättning av ny torpskylt 2023.

Rote Toften, Åparp Hemmandel 3, senare Åparp 1:3

under Åparp i Århults rote

Läs mer No 122 Åparp Foto taget vid uppsättning av ny torpskylt 2023.