Gården Stixereds Sågkvarn

under Intressants rote

Sågkvarnen Skogslund brann ned den 18 september 1999. Kvarnen och en damm i Getabäcken byggdes 1891 av Magnus Möller. Sågen byggdes senare. Bägge anläggningarna fick stor betydelse för bönderna i trakten till exempel mala säd till bakning och djurfoder, såga timmer för hus och ladugårdar. Verksamheten upphörde på 1950 – 1960-talet.
Stixereds sågkvarn