Gården Månsabo

under Greppereds rote

Namnet Månsabo kan härledas från ”Magnusabodha” d.v.s. namnet Magnus och ”bodh” i betydelsen fäbod. Stavningen har varierat med tiden t.ex. Manseboe (1580), Månseboo (1645), Månsebohl (1820).
Månsabo var på den danska tiden ett kronohemman som tillmättes 1/2 mtl och fick vid den svenska skatteläggningen 1645 namnet ”Olofsgård” efter en av brukarna, Olof Jönsson.
Text hämtat från Krogseredsboken, mer finns att läsa om denna gård i boken.