Gården Krogsereds öfra och yttra

under Torbjörnhults rote

Krogsered omnämns Kroxröd(tt)(1569), Krogsrödt (1580), Kroxerödt (1613) och Krögzeröö (1646)
Vid den svenska skattläggningen 1645 bestod kyrkbyn av ett helt Prästhemman (Krogsered No 1 Övre) och ett halv Kronohemman (Krogsered No 2 Yttre).
Krogsered No 1 var Storhemman och disponerades av prästen som bodde i Drängsered.