Gården Krogsereds kyrka

under Kyrkans rote

Den första kyrkan i Krogsered byggdes antagligen på 1200-talet.
Under 1700-talet fanns här en gammal träkyrka på samma plats som den nuvarande kyrkan. Då kyrkobyggnaden var mycket dålig revs den och 1815 – 1819 uppfördes den nya kyrkan.
Kyrkan eldhärjades 1924, endast murarna stod kvar. Återuppbyggnaden efter den gamla planen, skedde efter ritningar av arkitekt Karl Martin Westerberg. Kyrkan stod färdig 1926.
Kyrkan ödelades vid en eldsvåda den 16 mars 1924. Efter branden återuppbyggdes kyrkan och invigdes 1926.

Första fotot= kyrkan 1896, andra fotot= när kyrkan brann 1924, tredje fotot= klockstapeln färdigbyggd 1924, fjärde fotot= kyrkan återuppbyggd, invigd 1926Film om Krogsereds kyrka.