Gården Hulegård

under Greppereds rote

I 1729 års landsbeskrivning fanns bokskogen i frälsehemmanet Hulegård samfällt med Greppered. ”Till muhlebetet mager och skrin af måsar och liungbackar steen och berg”.
Text hämtat från Krogseredsboken, mer finns att läsa om denna gård i boken.