Gården Brännilt

under Greppereds rote

Tidigare gårdsnamn: Brennilt, Brennelt, Brännilt, Brännelt, Brännhult och Bränilt.
Gården var redan på den danska tiden ett kronohemman och friköptes av åbon här 1814. I 1645 års jordebok kallas gården ”Erik Tolssons gård”. Senare kallas den ”Erik Torssons gård”, vilket bör vara det rätta.
Text hämtat från Krogseredsboken, mer finns att läsa om denna gård i boken.