Gården Lunden

under Torbjörnhults rote

Den 3/5 1693 donerades frälsegården Lunden av dåvarande ägarna familjen Ranck, till Halmstad kyrka. Syfte med donationen var att Rancks familjegravar i Halmstad kyrka skulle bevaras.
Efter att ha deltagit i Sveriges polska och danska tid blev Sven Ranck 1678 landshövding i Halland och kommendant över alla dess befästningar. Två år senare utnämns han till landshövding över en del av Kristianstads län och hela Malmöhus län, men han residerade på Halmstad slott. Sven Ranck avled 1684
Ur 1729 års landsbeskrivning:
Är kyrckio hemman och således frij för Frällsse Contribution.
1744 var gården ett Hospitalhemman.
På Lunden bedrev Skogsvårdsstyrelsen plantskola från 1920- till 1960-talet
Text hämtat från Krogseredsboken, mer finns att läsa om denna gård i boken.