Gården Gudvarshult

under Greppereds rote

Namnet Gudvarshult kan härledas till medeltiden. Förleden kommer troligen av den första nybyggarens namn, Gudhvar. Efterledet hult är den vanligaste namntypen i Hallands skogsbygder, betyder liten skog, skogsdunge.
Laga skifte utfördes i byn 1876.
Text hämtat från Krogseredsboken, mer finns att läsa om denna gård i boken.

På gården Gudvarshult, Hemmansdel 3, senare Gudvarshult 1:3 startades en IOGT rörelse, läs om detta här:
Gudvarshult och nykterhetsrörelsen

Text om Olena Beatas far och mor.
Gudvarshult

Text om Olena Beata.
Olena Beata

Foton tagna vid besök vid grottan i Vråen, Bästhult, Drängsered 1/10 2023