Gården Skog

under Långhults rote

Laga skifte utfördes i byn 1884. Marken är stenrik till skillnad från Stixereds gärde där det inte finns någon sten.
Alla tre bostadshusen i Skog är byggda i slutet av 1800-talet.
Text hämtat från Krogseredsboken, mer finns att läsa om denna gård i boken.