Gården Kurilt

under Århults rote

Enligt 1729 års landsbeskrivning var Arvid Nilsson brukare.
Laga skifte utfördes i byn 1830.
Text hämtat från Krogseredsboken, mer finns att läsa om denna gård i boken.