Gården Gifhult, stora och lilla

under Torbjörnhults rote

Namnet har skrivits: Giffholtt (1580), Gieffholdt (1589), Giffholtt (1603), Giffzhult(1645)
Byn består av två hemman, Givhult No 1 Lilla och Givhult No 2 Stora.
Text hämtat från Krogseredsboken, mer finns att läsa om denna gård i boken.