Torpet Slätthult No 2 Lilla, Hemmansdel 2

under Slätthult stora och lilla. i Greppereds rote