No 27 Skrymtahuset 1

Torpet Skårås hus, senare Skymtahuset torp

under Skårås i Greppereds rote

Läs mer No 27 Skrymtahuset 1