No 117 Mellanhultet,...">

Backstugan Mellanhultet, senare Kilaliden, backstuga

under Yered nr 2, 3, 4 i Århults rote

Läs mer No 117 Mellanhultet, Kilaliden