No 63...">

Backstugan Stenvad backstuga

under Wismhult i Långhults rote

Läs mer No 63 Sjöalyckan