Gården Slätthult stora och lilla.

under Greppereds rote

Tidigare namnformer Sletoltt(1603), Slettholtt (1605), Slääthult (1645), Slettilt (1660), Slättild (1777). ”Slätt-” kommer från fornsvenskans ”slätter” (betyder slät, jämn), slutledet ”hult” (betyder liten skog, skogsdunge).
Slätthult bestod vid den svenska skattläggningen 1645 av ett och ett halv kronohemman.
Text hämtat från Krogseredsboken, mer finns att läsa om denna gård i boken.