Detta...">

Gården Elmhult

under Greppereds rote

Detta hemman ligger i Krogsered Sönnersocken. Ordet Sönnersocken härstammar från tiden då Halland var danskt och betyder att Älmhult med omnejd ligger i de södra delarna av Krogsered. Namnet Älmhult (Elmilt, Elmhult) antas komma av förledet älme som betyder almbestånd, almdunge och slutledet hult = liten skog, skogsdunge.
Hemmanet var ursprungligen en hel gård om 1/2 mtl, som 1765 delades i två hemmansdelarom vardera 1/4 dels mtl.
Text hämtat från Krogseredsboken, mer finns att läsa om denna gård i boken.