No 65...">

Torpet Dansebacken torp

under Århult yttra och öfra i Århults rote

No 65 Dansebacken