Gården Skårås

under Greppereds rote

Namnet Skårås anses komma från ”Skardh”, som betyder skåra, inskärning i åsen öster om gården. Några tidigare stavningar Skaaraas (1600), Skååråås (1645), Skåråhs (tidigt 1700-tal).
Kronoskattegåden Skårås, ”Kjörningsgård”, förmedlat från 1 till 3/4 dels mantal bestod fram till 1760-talet av 2 hemman om 9/20 resp. 3/10 mantal.
Text hämtat från Krogseredsboken, mer finns att läsa om denna gård i boken.