Gården Åparp

under Århults rote

Laga skifte utfördes i byn 1855.
Text hämtat från Krogseredsboken, mer finns att läsa om denna gård i boken.