No 53 Hästabäcksäng...">

Torpet Hästabäcksäng, även Nyäng torp

under Årnakulla i Århults rote

Läs mer No 53 Hästabäcksäng 1