Gården Wismhult

under Långhults rote

Hemmanet nämns första gången i 1580 års jordebok: Benndtt Suensenn i Wexmoltt”, då åbon här alltså hette Bengt Svensson.
Gården var på den danska tiden ett Kronohemman på 1 bol och vid försvenskningen 1645 tillmättes den 1 mtl. På samma sätt som för många andra var denna mantalssättning för hög och den förmedlades därför 1651 1/4 mtl till 3/4 mtl.
Gården har historiskt haft två eller tre åbor som brukare.
Text hämtat från Krogseredsboken, mer finns att läsa om denna gård i boken.

Bröllopsfest i Wismhult den 12 juni 1925