Gården Skallekulla

under Långhults rote

I 1825 års jordebok anges att det till hemmanet hörde ”en Husbehofs Sqwaltekqwarn af ett par Stenar samt en Husbehofs enbladig Såg”. Kvarnen tillsammans med såg och stickhyvel var i bruk ända till 1930-talet. På gården fanns även på senare år en smedja.
Hemmanet utgick från 1726 Båtsmansroteringen och betalade till rote No 40 Långhults rote, där båtsmannen hette Lång.
Gården som var kronohemman redan på den danska tiden friköptes från Kronan av åborna här den 8/12 1797.
Text hämtat från Krogseredsboken, mer finns att läsa om denna gård i boken.

På gården bodde 1902 drängen Carl Emil Johansson. Läs här om en artikel om innestående lön
Skallekulla