Välkommen till
Krogsereds hembygds – och torpinventering

Här presenteras fjärdingar (= då gällande en fjärdedel av socknen), gårdar, torp och backstugor inom Krogsereds socken. I dagsläget finns det ca 130 torp och backstugor inlagda. Förteckning till höger visar hur vi indelat Krogsereds socken, den bygger på 1730 års kyrkliga indelning i fjärdingar.  

Klickar man på en fjärding visas vilka gårdar som finns i fjärdingen samt att kartan zoomas in och centreras på gården som gett roten dess namn.

Klickar man sedan på en gård i fjärdingen zoomas kartan in på gården och under gårdsnamnet visas de torp och backstugor som finns under gården.

Klickar man sedan på ett torp eller en backstugan så visas ett nytt fönster med information om detta objekt. Finns ytterligare information så klicka på texten ”Läs mer…” så visas denna text i ett nytt fönster.

Finns det inga koordinater för torpet/backstugan så ligger det under gården, i högermarginalen.
Det går även att på kartan klicka på ett torp och få samma information som anges ovan.

I sökfönstret i högermarginalen kan anges valfritt antal tecken för det du söker. Anges tex Sten så visas Stenvadet och Stensjö. Klicka på det du väljer i sökresultaten så visas ett nytt fönster med information om detta objekt samt att kartan zoomas in.

Om ni har ytterligare information, gamla fotografier på ett torp, en backstuga eller en gård, kontakta någon i styrelsen eller skriv en kommentar i gästboken.