Torpinventering har gjorts i Krogsered två gånger.

Texter, som skrivs på denna hemsida togs fram till Krogseredsboken, som trycktes 2011, en del texter har senare blivit uppdaterade.

Torbjörn Nilsson har koordinatsatt alla torp.

Hembygdsföreningen avser att sätta ut minst 50 skyltar 2023 – 2024 vid torpen.